Ceza Hukuku

Türkiye’de görülen ceza davalarına ilişkin olarak, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, Mentor Legal Consultancy Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İcra Hukuku

Mentor Legal Consultancy, Türkiye’de yer alan icra takibi işlemlerine yönelik hizmet vermekte olup, alanında uzman avukat ekibine sahiptir. Hakkınızda başlatılmış bir icra takibi varsa veya icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatmak istiyorsanız bizimle irtibata geçin.

Taşınmaz Hukuku

Mentor Legal Consultancy, gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali, ipotek işlemleri, ifraz ve tevhid işlemleri, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar başta olmak üzere taşınmaz hukukuna ilişkin her türlü ihtilafa yönelik danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Aile Hukuku

Mentor Legal Consultancy, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, boşanma avukatı olarak uzmanlaşmış ekibi ile evliliğin yasal olarak sona ermesi aşamasında tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere her türlü hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetini vermektedir.

Miras Hukuku

Mentor Legal Consultancy, vasiyetname düzenlenmesi, mirasçıların ve hisselerinin belirlenmesine yönelik mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması başta olmak üzere miras hukuku alanındaki tüm ihtilaflara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

İş Hukuku

Mentor Legal Consultancy, iş hukuku alanında uzman avukat kadrosu ile işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında doğan ihtilaflara yönelik işlemlere ilişkin her türlü danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Ticaret Hukuku

Mentor Legal Consultancy, tüm ticari işletmelere Türk Ticaret Kanunu kapsamında, ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.