Mentor Legal Consultancy, iş hukuku alanında uzman avukat kadrosu ile işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında doğan ihtilaflara yönelik işlemlere ilişkin her türlü danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.